सेप्टीपीन आधुनिक जीवनको अनिवार्य हिस्सा जस्तै बनिसकेको छ । तर तपाईंलाई थाहा छ– यस्तो उपयोगी बस्तुको आविष्कार कसले गरेका थिए भन्ने कुरा ? आधुनिक सेप्ट…