भारतीय उपमहाद्वीपको सन्दर्भमा, मानवजातिले विकास गरेको आजसम्मको सभ्यताको अगुवाई समाजमा शासन गर्दै आएको मालिक वर्गले नै गर्दै आएको छ । यद्यपि कामदारको रुपमा आवि…