यो प्रश्न गर्दा सबैबाट एउटै उत्तर आँउछ होला । त्यो हो– हामी दुःखी भएको बेला । तर के तपाईलाई थाहा छ हामी जीवनभरमा करिब २५०,०००,००० पटक रुने गर्छौ । यो…