एक पटक ब्वाँसोहरुले भेडाका हेरचाह गर्न पालिएका कुकुरहरुसँग भने– “तिमीहरु हरेक कुरामा हामी जस्तै छौ, किन तिमीहरु हामीसँग मेलमिलाप ग…