एउटा भिखारी बिहान बिहानै भिक्षा माग्न निस्क्यो। बाहिर निस्कने बेला उसले आफ्नो झोलीमा एक मुट्ठी जौ हाल्यो। भिख माग्न निस्कने बेला रित्तो झोली बोकेर जानु हुँद…