रिचर्ड फाइनमेनलाई बीसौं शताब्दीका महत्वपूर्ण भौतिकशास्त्री मानिन्छ। अझ विश्वका १० सर्वकालीन महानतम भौतिकशास्त्रीहरुको सूचिमा फाइनमेन सातौं नम्बरमा छानिएका थिए। य…