उहिलेको कुरा हो, जंगलको गजराजले एउटा मानिससंग मित लगायो । एक दिनको कुरा हो, ठूलो आँधिवेहरी आयो । गजराज आफ्नो मितकहाँ गएर भन्यो, "मितज्यु ! के म…