आकाशमा हामीले संख्यामा सीमित गर्नै नसक्ने गरी अरबौं खरबौं ताराहरु रहेका छन् । ती ताराहरुलाई तिनका आकार, रुप रंग आदिका आधारमा भिन्नभिन्न समूहहरुमा बाँडेर रा…