कुनै समय एक बस्तीमा एक जना विदूषक थियो । थरीथरीका कुरा हाँकेर अरुलाई बेबकुफ बनाउँन खफीस गफाडी थियो । मानिसहरु यो साँचो कुरा गर्ने होइन भनेर चिन्थे तर पन…