एउटा ढेडू बाँदर थियो । आफूलाई खुबै चलाख ठान्थ्यो । चलाख हुँदाहुँदै एकपटक उसको पुच्छरमा तिखो र लामो काँडा बिझ्यो । ऐइया ऐइया गर्दै बाँदर एकजना हजामकहाँ पुग्…