पेन्सिलको अक्षर लेख्ने भाग ग्रेफाइट नामको पदार्थले बनेको हुन्छ । इतिहासमा मानिसले पन्ध्रौं शताब्दीको वरिपरि  युरोपमा पहिलो पटक ग्रेफाइट पत्ता लगाएको मानिन्छ…