प्रत्येक व्यक्तिको जीवन र प्रत्येक देशको इतिहासमा एउटा क्षण यस्तो आउँछ, जस उसले भन्नुपर्ने हुन्छ– ‘अगाडि जे हुन्छ, हेरौंला तर यो हालतलाई अब हामी अरु …