मानिसको जीवनका सुख र दुःखहरु नै हाम्रा कथाका विषयहरु हुन् । जीवनमा आइपर्ने घटना र दुर्घटनाहरु नै जीवनको सुख र दुःखलाई व्यक्त गर्ने कथानकहरु हुन् । तिनै कथानक…