धेरै पहिलेको कुरा हो– गुरुकुल शिक्षाको जमानाको कुरा ।  एक घना जङ्गलमा एकजना तपस्वी बस्थे । तिनका थुप्रै शिष्यहरु थिए । शिष्यहरु गुरुसँग बस्थे ।…