अस्तिको शनिबार मात्र घरमा मेरो भान्जा आएको थियो । सानो भएर होला ऊ एक्दमै चक्चके छ । धेरै चकचक गरेको कारणले मैले उसलाई कराएर गाली गरें । मैले गालीमात्र के ग…