कुकुर अन्तिम समयमा पाँच पाण्डव हिमालको यात्रामा निस्किएका थिए । उनीहरुलाई एउटा कुकुरले पछ्याइरहेको थियो । अगाडि पाँच पाण्डव, उनीहरुका पछाडि द्…