जसबारे बोल्नुपर्ने हो, उसबारे थोरैमात्र थाहा भए वक्तालाई अप्ठ्यारो हुन्छ । दिइएको समय भर्न सकिन्न । जसबारे बोल्ने हो, उसबारे धेरै कुरा थाहा भए बोल्न अप्ठ्यारो हुन्…