'ईश्वर कण'का बारेमा फैलाइएको भ्रमका कारण आममानिसहरूमा डर र त्रासले रूवाबासी चलेको थियो । यो कण पत्ता लागेपछि वैज्ञानिकहरू पनि रोए । तर, वैज्ञानिकहर…