हामी घाममा हिँड्दा हाम्रो शरीरको छायाँ जमीनमा परेको देखिन्छ । तर माथि आकाशमा उडिरहेको चराको छायाँ भने जमीनमा देखिँदैन । यस्तो किन हुन्छ ? प्रकाशको बाटोम…