ब्रम्हाण्डको त्यस्तो विचित्रको क्षेत्र, जहाँ हरेक कुरा अवशोषित हुन्छ, जसबाट प्रकाश पनि पार हुन सक्दैन ! वैज्ञानिकहरुले त्यस्तो क्षेत्रलाई ब्लाक होल अर्थात् कालो छिद्र ना…