भारतमा नीलगिरी पहाडको दक्षिणी भू–भाग र नेपालमा तराई र उत्तरी पहाडी श्रृंखलाको छेउछाउतिर भेटिएका छन् । नेपालको महाभारत श्रृंखलातिर पनि भेटिन्छन् भनिए…