संस्कार संस्कृतिका अनेकौँ प्रथा परम्परा र परिभाषाहरु छन् । संसारमा जति जात जाति र जनजाति छन् संस्कार संस्कृतिका प्रथा परम्परा र परिभाषा  पनि त्यत्ति नै छन् ।…