मेरो कुरा तर्कभन्दा पर हुने गर्छ । त्यसलाई विश्वास गर्नैपर्छ । जहाँ म एक पटक भाषण दिन्छु, त्यहाँका मानिसहरु एकदमै स्वीकार्छन् कि हामीलाई कसैले केही सिकाउन सक्दै…