आगामी साउन महिनादेखि २०८१ सालको नेपाल सोह्रौँ योजनामा प्रवेश गर्दै छ । योजनाबद्ध परिपाटीबाट नेपालको समग्र सामाजिक आर्थिक विकासको थालनी गरेको आर्थिक वर्ष २०१३…