भू-राजनीतिक रणनीति शून्यमा पैदा हुँदैन । यसको जरो समकालिन भू-राजनीतिक अवस्थासँग जोडिएको हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने वर्तमान भू-राजनीतिक रणनीति विगत दुई दश…